Always ready to help

Twenty-four-hour rescue emergency care for adults and children (044) 238 00 00 and 1522

Working hours

Mon-Sun 0:00 - 24:00
Everyday Without weekends and holidays

Life saviors

10 most experienced multidisciplinary health teams and specialized child welfare teams

What distinguishes us

Guiding principle of Boris medical center is to provide exceptional care for the patient - 24 hours, 365 days a year. “Boris - always ready to help ” - this declarative statement was in the centre of attention at the year 1993, when the clinic opened and its remained our rule which we observe the last 20 years.

 • The highest standards of treatment
 • Experienced doctors
 • Reliable diagnostic technologies
 • Unique equipment
 • Friendly staff
 • Medical services 24/7

15 hirurgiya surgery app

Про наше відділення

У хірургічному відділенні клініки Борис здійснюється хірургічне лікування хворих за програмами високотехнологічної та спеціалізованої медичної допомоги із захворюваннями органів черевної та грудної порожнин, середостіння, зачеревинного простору, ендокринної системи та новоутвореннями різних органів і систем. Оперативні втручання виконуються з використанням наступних сучасних технологій: відеоендохірургія, електрохірургія, ультразвукова диссекція і деструкція тканин, радіочастотна абляція, аргоноплазмові коагуляція, сшиваючі апарати.
lifshyts yuriy

Ліфшиць Юрій

  Головне — гуманність. Оперуємо, якщо є хоч найменший шанс продовжити життя та повернути пацієнтові шанс на одуження. Але пацієнт обов"язково повинен знати про ризики, з якими може зустрітися хірург та він сам, під час операції та в післяопераційний період.

Операції

 • Оперативні втручання на стравоході та шлунку:
  • Пластика стравоходу шлунком і товстою кишкою при раку і рубцевих стриктурах стравоходу
  • Екстрамукозна езофагокардіоміотомія при ахалазії стравоходу і дифузному спазмі стравоходу, в тому числі відеоторакоскопічних і відеолапароскопічних
  • Дівертікулектомія при дивертикулах стравоходу, в тому числі відеоторакоскопічних і відеолапароскопічних
  • Енуклеація доброякісних пухлин і кіст стравоходу, в тому числі відеоторакоскопічних і відеолапароскопічних
  • фундоплікацію при грижах стравохідного отвору діафрагми, в тому числі відеолапароскопічна
  • Пластика діафрагми при діафрагмальних грижах і релаксації діафрагми, в тому числі відеоторакоскопічна і відеолапароскопічна
  • Резекції шлунка при ускладнених формах виразкової хвороби шлунка та при раку шлунка
  • гастректомія, в тому числі комбіновані, при раку шлунка
  • Енуклеація доброякісних новоутворень шлунка, в тому числі відеолапароскопічна
  • Ендоскопічне внутрішньопросвітний лікування стравоходу Барретта із застосуванням аргоноплазменной коагуляції
 • Оперативні втручання на печінці, жовчних шляхах, підшлунковій залозі і селезінці
  • Відкриті та відеоендохірургічні втручання при паразитарних та істинних кістах печінки (резекції печінки, ехінококкектомія)
  • Резекція і радіочастотна абляція при злоякісних і метастатичних ураженнях печінки (апарати CUSA, RITA, HABIB)
  • Реконструктивно-пластичні операції на позапечінковій протоковій системі при рубцевих стриктурах холедоха і гепатико-холедоха
  • Відеоендохірургічні операції при жовчнокам'яній хворобі і холедохолітіазі з використанням відеохоледохоскопа, холедохолітоекстракції
  • Внутрішньопросвітня ендоскопічна діагностика і лікування стриктур термінального відділу холедоха, холедохолітіаза
  • Резекції підшлункової залози при злоякісних і доброякісних новоутвореннях (панкреато-дуоденальна резекція, корпоро-каудальна і каудальна резекція)
  • Відкриті та лапароскопічні операції внутрішнього і зовнішнього дренування при кістозних утвореннях підшлункової залози
  • Спленектомія як хірургічний етап комплексного лікування ряду гематологічних захворювань (ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура, ідіопатичний мієлофіброз, лімфолейкоз, апластична анемія)
  • TIPS при ускладненій портальної гіпертензії циротичного генезу
  • ТIPS у поєднанні з селективною емболізацією лівої шлункової вени і стравохідних гілок при кровотечах з варикозно-розширених вен стравоходу циротичного генезу
  • TIPS при сегментарному посттромботичному процесі у ворітній вені (підпечінкова портальна гіпертензія)
 • Колопроктологиічні оперативні втручання
  • Радикальні операції при злоякісних пухлинах ободової і прямої кишки із застосуванням зшивачів, розширеної лімфодисекції; комбіновані, циторедуктивні, паліативні операції за показаннями
  • Операції при патології тазового дна: ліквідація ректоцеле з пластикою ректовагінальної перегородки сітчастим алотрансплантатом, циркулярна проктопластика з використанням апарату PPH у поєднанні з пластикою ректовагінальной перегородки
  • Видалення новоутворень крижово-куприкової області (пресакральні кісти)
  • Операції при непухлинних колопроктологічних захворюваннях: видалення гемороїдальних вузлів з використанням апарату LigaSure, висічення свищів прямої кишки з пластикою повношаровим лоскутом стінки прямої кишки, висічення хронічних анальних тріщин з дозованою сфінктеротомією, висічення епітеліального куприкового ходу, видалення поліпів анального каналу і прямої кишки
  • Хірургія кишкових стом: реконструктивно-пластичне відновлення цілісності ободової кишки після обструктивних резекцій, лікування параколостомічних гриж, формування кишкових стом при пухлинах ободової і прямої кишки.
 • Оперативні втручання при захворюваннях передньої черевної стінки
  • Оперативне лікування пахових, стегнових, пупкових, припупкових кил, післяопераційних вентральних, рецидивних кил з використанням сітчастого алотрансплантату
  • Деконструкція сітчастого алотрансплантату при його відторгненні
  • Лікування лігатурних свищів передньої черевної стінки
  • Видалення жирового фартуха, абдомінопластика
 • Оперативні втручання на ендокринних органах
  • Різні за обсягом операції на щитовидній залозі (від економних резекцій до повного видалення всієї залози з лімфаденектомією) з обов’язковим інтраопераційним моніторингом гортанних нервів і прищитоподібних залоз;
  • Висічення кіст (свищів) шиї.
 • Оперативні втручання на органах грудної клітки:
  • Резекції молочної залози при захворюваннях і пухлинах, мастектомія при гінекомастії, радикальна мастектомія при ракові молочної залози
  • Видалення новоутворень і кіст середостіння, в тому числі відеоторакоскопічних
  • Торакоскопічна біопсія лімфатичних вузлів середостіння, пухлин середостіння і легенів, грудна симпатектомія
  • Тімектомія і тімтімомектомія при міастенії і пухлинах вилочкової залози
  • Атипові резекції легень при доброякісних новоутвореннях легенів, бульозній хворобі, спонтанному пневмотораксі, у тому числі з використанням відеоторакоскопічної техніки
  • Енуклеація доброякісних пухлин легенів, у тому числі з використанням відеоторакоскопічної техніки
  • Лобектомія, білобектомія, пульмонектомії при ракові легень, нагноювальних захворюваннях легенів, уродженої патології легень
  • Пластика грудної стінки при лійкоподібній і воронкоподібній грудній клітці
  • Видалення доброякісних і злоякісних пухлин ребер і грудини
  • Вікончасті і циркулярні резекції трахеї при доброякісних і злоякісних новоутвореннях трахеї, стенозах трахеї
  • Пластика трахеї при експіраторних стенозах трахеї.
 • Оперативні втручання при захворюваннях шкіри і підшкірній клітковині:
  • видалення доброякісних новоутворень шкіри та підшкірної жирової клітковини (папіломи, ліпоми, атероми, фіброми, гігроми)
  • лікування запальних захворювань шкіри та підшкірної жирової клітковини (карбункул, гідраденіт, врослий ніготь)
  • розширена біопсія лімфатичних вузлів при хворобах системи крові

Наші лікарі